Månedens pasient Mai 2012

Chiquita

Chiquita er en Golden retriver tispe. I flere år har hun hatt stadig tilbakevendende hudproblemer med kløe, håravfall og betennelser. Gjenntatte antibiotika kurer har kun hatt kortvarig effekt.

Da jeg så Chiquita første gang var hudproblemene blitt svært kroniske, pelsen var tynn og pjuskete og hun hadde itilegg blitt ganske overvektig. Hun hadde lite energi og var ikke noe særlig aktiv på tur.

En full hudutredning ble igangsatt ( mikroskopi av hud og hår, dyrkning) i tilegg til blodprøver for å kartlegge eventuelle bakenforliggende årsaker. 

Det første man mistenker hos kløende pasienter er parasitter. Skabb, demodex ( hudsekk midd) eller lus må alltid utelukkes før man går videre i utredningen. 

Golden retrivere er også utsatt for allergier som kan gi kronisk kløe, så dette var det neste som måtte undersøkes. Atopi hos hunder kan utløses av innendørs allergener ( husstøv, husstøvmidd, gjærsopp ) eller utendørsallergener ( pollen, gress ) Ofte vil kløen være sesongbetont, slik at de hundene som er allergisk mot feks pollen har mest symptomer om sommeren, mens de hundene som er allergisk mot feks husstøvmidd har mest symptomer om vinteren. I Chiquitas tilfelle var blodprøvene for allergi positive for innendørsallergener.

Som tidligere nevnt hadde Chiquita en del andre symptomer i tilegg til hudproblemene : hun var overvektig, hadde lite energi, sov mye, søkte mot varme, og hadde det som vi på engelsk kaller " a tragic expression "- hun så rett og slett deppa ut!

Disse symptomene er typisk for Hypothyroidisme ( lavt stoffskifte )

En enkel blodprøve viste at Chiquita hadde for lavt nivå av thyroksin i blodet og at dette var årsaken til både de kroniske hudproblemene og den generelle slappheten. 

Etter kort tid på thyroksin tilskudd ble Chiquita som en ny hund. Pelsen kom tilbake, betennelsene forsvant og ikke minst fikk hun tilbake sitt gamle humør. På tur var hun mye mer aktiv og det tok ikke lang tid før hun var blitt slankere og i mye bedre kondisjon.

I dag er Chiquita en glad og aktiv hund. Hun må fremdeles gå på thyroksin tilskudd, men dette er en forholdsvis billig og enkel behandling, med få bivirkninger. Chiquitas eier er lykkelig over å ha fått tilbake den livsglade hunden sin!

 

Håravfall på halen ( rat tail) er typisk for hunder med lavt stoffskifte.