Adferdskonsultasjoner

Marianne har etterutdanning i adferdsproblemer hos hund og er også utdannet instruktør.

Ved en adferdskonsultasjon går vi grundig gjennom hundens historie og setter så opp en treningsplan i samråd med eier. Alle treningsteknikkene er basert på positive metoder som støtter seg til vitenskapelig og faglig forskning.