Allergiutredning

Allergi og hudproblemer er en svært vanlig, men også kompleks lidelse hos våre kjæledyr. For å komme til bunns i problemet må man ofte gå grundig til verks med flere typer undersøkelser ; hud/hår mikroskopi, dyrkning, blodprøver, eliminasjonsdietter og forsøks behandlinger.

Allergi er desverre ikke en lidelse vi kan kurere, men med riktig behandling kan de aller fleste hundene få et godt liv uten kløe.

Marianne har tatt en rekke kurs og etterutdanning i dermatologi og dette er hennes største fagfelt.

Bull terrier med atopisk dermatitt.